Niezbędne dokumenty do zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Jak uzyskać wymagane prawnie pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Plan skonstruowany na podstawie urzędów z Powiatu zamojskiego, analogicznie postępujemy w innych powiatach (UWAGA! - wnioski mogą się różnić):

SCHEMAT ODLEGŁOŚCI WG AKTUALNYCH PRZEPISÓW
  • odległość od kabli telekomunikacyjnych – minimum 1 m,
  • przyłącza gazowego – minimum 0,5-3 m (w zależności od daty wybudowania przyłącza),
  • kabli elektrycznych – minimum 1,5 m,
  • wodociągu  – minimum 1,5 m.

JAKIE DOKUMENTY ?

1. NADZÓR WODNY – zgłoszenie wodnoprawne (druk w załączeniu) - do niego wymagane są załączniki, więc wniosek składamy jak już zgromadzimy wszystko z listy załączników, (Nadzór Wodny, ul. Młyńska 27, Zamość).

Poniżej link gdzie możemy sprawdzić pod który Nadzór Wodny podlega określona działka – i właśnie do tego wskazanego Nadzoru kierujemy zgłoszenie:

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPDF
(W zakładce z prawej strony zaznaczamy opcję „Granice jednostek Wód Polskich”, w lewym górnym rogu „wyszukiwania” – wyszukiwanie działek i następnie podajemy wszystkie wymagane dane adresowe).

Załączniki do zgłoszenia wodno prawnego to m.in.:

 - mapa zasadnicza - Starostwo Powiatowe (druk w załączeniu) - ul. Przemysłowa 4, Zamość - na mapce zaznaczamy planowaną przydomową oczyszczalnię ścieków,

 - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Urząd Gminy - koniecznie trzeba upewnić się czy na danym terenie plan zezwala na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

 - potwierdzenie skutecznego zgłoszenia - o ile działka leży w obszarach chronionych np. Natura 2000, bądź jakikolwiek Park bądź otulina..... (druk w załączeniu)
-  kierujemy to do: Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych w Zamościu, ul. Partyzantów

2.

Poniżej link, gdzie można sprawdzić czy dana działka podlega w/w ochronie przyrodniczej:
https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?mapa=polska
(W lewej kolumnie odznaczamy co nas interesuje – w tym przypadku przede wszystkich „ochrona środowiska”, a w kolumnie z prawej strony podajemy dane adresowe).


 - Do tego dochodzą opłaty za zgłoszenie wodnoprawne oraz za wydanie zaświadczenia  - w załączeniu wniosek o wydanie tegoż zaświadczenia (numery kont oraz opłaty – bieżące informacje w konkretnym Nadzorze Wodnym)


3. STAROSTWO POWIATOWE.
Jak już dopniemy do końca formalności z Nadzorem Wodnym i ostatecznie uzyskamy decyzje o braku sprzeciwu - to wtedy dopiero składamy zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków -  w Starostwie Powiatowym w Zamościu.


Zgłoszenie – czyli wniosek „zgłoszenie robót” oraz oświadczenie do dysponowania nieruchomością (druki w załączeniu) + projekt przydomowej oczyszczalni ścieków z załączoną decyzję z Nadzoru Wodnego.

Wzory wniosków do pobrania: https://spzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=817&action=details&document_id=1064442

UWAGA!!!

DLA KLIENTÓW KMS PROJEKT i ZGŁOSZENIE DO STAROSTWA POWIATOWEGO W CENIE INSTALACJI!

ZAŁĄCZNIKI:
1. NADZÓR WODNY - Wniosek - Zgłoszenie Wodnoprawne 2023
2. NADZÓR WODNY - Wniosek - o wydanie zaświadczenia
3. RDOŚ - Wniosek - Skuteczne zgłoszenie
4. STAROSTWO POWIATOWE - Wniosek - mapa zasadnicza
5. STAROSTEO POWIATOWE - pb2-zgloszenie-robot
6. STAROSTWO POWIATOWE - oswiadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia_PB-5

Image
KMS Energia
ul. Sitaniec Kolonia 190 B,

tel: +48 793 911 200
email: biuro@kmsenergia.pl
www: https://kmsenergia.pl

NIP: 922 235 62 16,
REGON: 060018134.