Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Image

KMS Energia autoryzowany instalator – świadczymy usługi kompleksowo.

Mamy rozwiązania na każdą kieszeń!!!
  • PROJEKTOWANIE
  • SPRZEDAŻ
  • MONTAŻ
ZADZWOŃ I ZAMÓW OCZYSZCZALNIE Z MONTAŻEM – TEL 793 911 200
Gwarantujemy:
Załatwienie wszystkich formalności – projektowanie oczyszczalni, sprzedaż oczyszczalni, montaż oczyszczalni, materiały pomocnicze – kamień płukany, prace ziemne – usługi koparką, serwis gwarancyjny 24h.

Dodatkowy zakres prac:
przyłącze wody, przyłącze kanalizacji, kanalizacja pod posadzkowa, budowa systemów zagospodarowania wody deszczowej – deszczówka, przewierty pod drogą – woda/gaz
PROJEKTOWANIE SPRZEDAŻ MONTAŻ - PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW tel. 793 911 200
Oczyszczalnia ścieków – oczyszczalnia drenażowa

z polem rozsączającym przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowych na terenach nieskanalizowanych
i z powodzeniem zastępuje kłopotliwe betonowe szamba. Istotę pola rozsączającego stanowi układ podziemnych ciągów drenarskich, wprowadzających wstępnie oczyszczone ścieki do gleby – w celu ich dalszego oczyszczania biologicznego. Dreny umożliwiają infiltrację ścieków w gruncie na dużej powierzchni oraz ich oczyszczanie przez bakterie występujące w glebie. Zostają one oczyszczone dzięki sorpcji biologicznej, czyli zatrzymaniu składników chemicznych przy udziale drobnoustrojów glebowych i systemów korzeniowych roślin, procesowi stabilizacji beztlenowej. Procesy zachodzące w szczelnym osadniku gnilnym wytwarzają gazy, które gromadząc się w przestrzeni powietrznej pod sklepieniem osadnika muszą być skutecznie odprowadzone poprzez instalację wentylacyjną ponad dach budynku.

Procesy pracy oczyszczalni

Oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach drenażowych jest porównywalne do naturalnych metod zachodzących w przyrodzie
i zachodzi w dwóch następujących po sobie procesach:

Podczyszczenie, które zachodzi w zbiorniku oczyszczalni drenażowej poprzez procesy dekantacji (separacji) oraz fermentacji osadu z udziałem bakterii beztlenowych, czego efektem jest częściowe upłynnienie ścieków. Podczyszczone ścieki po przejściu przez filtr odprowadzane są do pola rozsączającego. W złożu ścieki są oczyszczane w wyniku tlenowych procesów biologicznych i chemicznych.

Pole rozsączające
stanowi drugi etap doczyszczania w procesie tlenowego ścieków. Wykonany przy użyciu tuneli umożliwia montaż oczyszczalni na małej powierzchni i pozwala znacząco zmniejszyć pracochłonność inwestycji.

Tunele drenażowe posiadają odpowiednią konstrukcję zapewniającą właściwe napowietrzenie ścieków, które jest niezbędne do rozwoju błony biologicznej odpowiedzialnej za właściwe oczyszczanie ścieków.


Oczyszczalnie z tunelowym polem rozsączającym

Zasada działania przydomowych oczyszczalni ścieków opiera się na naturalnych procesach biologicznych, dzięki którym zanieczyszczenia zawarte w ściekach są rozkładane na proste związki mineralne, nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. Oczyszczalnie są tak skonstruowane, aby procesy te zachodziły jak najintensywniej. Pole rozsączająceto układ podziemnych tuneli (drenów), którymi ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym są rozsączane do gruntu. Podczas przesiąkania przez porowaty grunt zachodzą procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne powodujące dalsze oczyszczanie ścieków. Dzieje się to w warunkach tlenowych i prowadzi do zmniejszenia zanieczyszczeń w blisko 95%.


NIEZBĘDNE DOKUMENTY

KMS Energia

Przydomowe oczyszczalnie, biologiczne, szamba bezodpływowe, budowa sieci, instalacje wodne i  kanalizacyjne
Image
KMS Energia
ul. Sitaniec Kolonia 190 B,

tel: +48 793 911 200
email: biuro@kmsenergia.pl
www: https://kmsenergia.pl

NIP: 922 235 62 16,
REGON: 060018134.