Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Image

KMS Energia autoryzowany instalator – świadczymy usługi kompleksowo.

Mamy rozwiązania na każdą kieszeń!!!
  • PROJEKTOWANIE
  • SPRZEDAŻ
  • MONTAŻ
ZADZWOŃ I ZAMÓW OCZYSZCZALNIE Z MONTAŻEM – TEL 793 911 200
Gwarantujemy:
Załatwienie wszystkich formalności – projektowanie oczyszczalni w tym: 
- zgłoszenie wodno prawne – Nadzór Wodny, Geolog. 
- dokumentacja do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
- zgłoszenie do Starostwa Powiatowego, 

Zapewniamy również:
sprzedaż oczyszczalni, badanie gruntu, zgłoszenia do urzędów,
montaż oczyszczalni, materiały pomocnicze – kamień płukany, niezbędne materiały, prace ziemne – usługi koparką – posiadamy własny sprzęt: 5 koparek, wywrotki, serwis gwarancyjny 24h.

Dodatkowy zakres prac:
przyłącze wody, przyłącze kanalizacji, budowa systemów zagospodarowania wody deszczowej – deszczówka, przewierty pod drogą – woda/kanalizacja/gaz.
PROJEKTOWANIE SPRZEDAŻ MONTAŻ - PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW tel. 793 911 200
Oczyszczalnia ścieków – oczyszczalnia ekologiczna tzw.: drenażowa
Oczyszczanie ścieków w oczyszczalni ekologicznej jest porównywalne do naturalnych metod zachodzących w przyrodzie i zachodzi w następujących procesach: 
podczyszczenie – które zachodzi w zbiorniku oczyszczalni poprzez proces dekantacji(separacji) oraz fermentacji osadu z udziałem bakterii beztlenowych. Procesy zachodzące w szczelnym osadniku gnilnym wytwarzają gazy, które gromadząc się w przestrzeni powietrznej pod sklepieniem osadnika muszą być skutecznie odprowadzone poprzez instalację wentylacyjną ponad dach budynku. 
Podczyszczone ścieki po przejściu przez filtr w zbiorniku oczyszczalni, odprowadzane są do pola rozsączającego. Dalej ścieki są oczyszczane w wyniku tlenowych procesów biologicznych. 
Istotę pola rozsączającego stanowi układ podziemnych ciągów drenarskich, wprowadzających wstępnie oczyszczone ścieki do gleby – w celu ich dalszego oczyszczania biologicznego. Dreny umożliwiają infiltrację ścieków w gruncie na powierzchni oraz ich oczyszczanie przez bakterie występujące w glebie. Zostają one oczyszczone dzięki sorpcji biologicznej, czyli zatrzymaniu składników chemicznych przy udziale drobnoustrojów glebowych i systemów korzeniowych roślin, procesowi stabilizacji beztlenowej. 


Oczyszczalnie z tunelowym polem rozsączającym
Zasada działania przydomowych oczyszczalni ścieków opiera się na naturalnych procesach biologicznych, dzięki którym zanieczyszczenia zawarte w ściekach są rozkładane na proste związki mineralne, nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. Oczyszczalnie są tak skonstruowane, aby procesy te zachodziły jak najintensywniej. Pole rozsączające tunelowe to układ podziemnych tuneli (drenów), którymi ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym są rozsączane do gruntu. Podczas przesiąkania przez porowaty grunt zachodzą procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne powodujące dalsze oczyszczanie ścieków. Dzieje się to w warunkach tlenowych i prowadzi do zmniejszenia zanieczyszczeń w blisko 95%.NIEZBĘDNE DOKUMENTY

KMS Energia

Przydomowe oczyszczalnie, biologiczne, szamba bezodpływowe, budowa sieci, instalacje wodne i  kanalizacyjne
Image
KMS Energia
ul. Sitaniec Kolonia 190 B,

tel: +48 793 911 200
email: biuro@kmsenergia.pl
www: https://kmsenergia.pl

NIP: 922 235 62 16,
REGON: 060018134.